RMP01GTW. Català: la tonsura del rei Wamba . Català: la tonsura del rei Wamba . (1894 c.) 2 la tonsura del rei Wamba - Joan Brull i Vinyoles (1863-1912)