DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV .
RM2AXGE12DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV .
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . sutulo infigniuit. IIluftriflimus,acExceIIentilT.D. D. C. Fra- Exlitdatiscifcus Fernandez deia. Cueua Dux Alburquerqua? HAC tempeftate Tanor. AbSicilia» moderador viforis gentis bellicae generalis, Hifpaniarum le-?**.Car<igionum,leuis armaturje Equitum,Peditum, Arciumque ommumin bels Uv.l62$Siciliae regno diliamab tium fiandham prouam. Extit. DAT.cxiftentium nominedonauit. Adhaec. Adfummum Hierofolymi- tan.abDntanorumEquitummagiftratumele&uspro rebus non exiguipon- rqderis,acmomentiadHifpan. Acsic. Regem facient
RM2AXGBN9DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . sutulo infigniuit. IIluftriflimus,acExceIIentilT.D. D. C. Fra- Exlitdatiscifcus Fernandez deia. Cueua Dux Alburquerqua? HAC tempeftate Tanor. AbSicilia» moderador viforis gentis bellicae generalis, Hifpaniarum le-?**.Car<igionum,leuis armaturje Equitum,Peditum, Arciumque ommumin bels Uv.l62$Siciliae regno diliamab tium fiandham prouam. Extit. DAT.~cxiftentium nominedonauit. Adhaec. Adfummum Hierofolymi- tan.abDntanorumEquitummagiftratumele&uspro rebus non exiguipon- rqderis,acmomentiadHifpan. Acsic. Regem facient
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . omatibus conftat, alimentó etiam * ind. 1619.Comitis Oppidi Capacis,vt etiam ex Philippi IV.Hifp.ac Sisil, Re--- ° ob-gisliterisliquetjtituloinfigniri, Hsresprarterea Feudi Broccati, *8fu 1598 quodfibiureobtigithxreditarioLaurentij Pilquii Patericomi in-Micindiem  . De Vicentino veroillid filentio prstereundum non videtur,fic .n. is. In Panormitanorum Equitum luce vcrfatus femper eft, vt abvnoquoqueinhonore,ac pretiofuerithabitu
RM2AXG5N3DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . omatibus conftat, alimentó etiam_* ind. 1619.Comitis Oppidi Capacis,vt etiam ex Philippi IV.Hifp.ac Sisil, Re--- ° ob-gisliterisliquetjtituloinfigniri, Hsresprarterea Feudi Broccati, *8~fu 1598 quodfibiureobtigithxreditarioLaurentij Pilquii Patericomi in-Micindiem . De Vicentino veroillid filentio prstereundum non videtur,fic .n. is. In Panormitanorum Equitum luce vcrfatus femper eft, vt abvnoquoqueinhonore,ac pretiofuerithabitu
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . <f<s*is. LiiLl?Ui?Sft25tf?3-3.5.ib.TFW Q ,jfiaV PANOMITANA- ILLV.FST.FMO; . D»v .Q DONFRANCISCO VALGVARNERAE* DEL CARRETTO ASSORI COMITI, AC Valguarnerx Principi Presturam exercienti. Tapa. D.Petro Palacio.Horatio Io Mellino. D.CaroIo del Voglio. Campi-xiano. ¿Andrea? Vefpafiani Agliata. Francifco del CoIIe.Simoni Bonaccolto Senatoribus, PPQ.CC.F.
RM2AXGCE2DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . <f<s*is. LiiLl?Ui?Sft25tf?3-3.5.ib.TFW Q ,jfiaV PANOMITANA- ILLV.FST.FMO; . D»v .Q DONFRANCISCO VALGVARNERAE* DEL CARRETTO ASSORI COMITI, AC Valguarnerx Principi Presturam exercienti. Tapa. D.Petro Palacio.Horatio Io Mellino. D.CaroIo del Voglio. Campi-xiano. ¿Andrea? Vefpafiani Agliata. Francifco del CoIIe.Simoni Bonaccolto Senatoribus, PPQ.CC.F.
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . eaBaroFicarra?,JD. Otta-uiusLanza PrincepsTrabias. D.Iofeph Lucchifiuschio£>elia».D. Vicencius LandoJina Baro C uddemi. D, Marius MigJiaccioPrincepsBaucinar,ac ComesMotis /Waioris. D.Fraricifcus Monta-pertoMarchioMontisaperti.D.AntoniusMarullaMarchioCondAgufta?. D. Hieronymus Napoli Prihceps Refluttano. D. HugoNotarbartoJus. D. Troanus Parifius Marchio Oleaftri. D. IacobusPeroIio Baro Pandolfina?. £). Gafpar del Porto Viene SummatiniD. Rogerius De Septimo Marchio Giarlatana?. D. Marianus Sum-maniati Baro Tripi. D. Ludo
RM2AXGC32DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . eaBaroFicarra?,JD. Otta-uiusLanza PrincepsTrabias. D.Iofeph Lucchifiuschio£>elia».D. Vicencius LandoJina Baro C uddemi. D, Marius MigJiaccioPrincepsBaucinar,ac ComesMotis /Waioris. D.Fraricifcus Monta-pertoMarchioMontisaperti.D.AntoniusMarullaMarchioCondAgufta?. D. Hieronymus Napoli Prihceps Refluttano. D. HugoNotarbartoJus. D. Troanus Parifius Marchio Oleaftri. D. IacobusPeroIio Baro Pandolfina?. £). Gafpar del Porto Viene SummatiniD. Rogerius De Septimo Marchio Giarlatana?. D. Marianus Sum-maniati Baro Tripi. D. Ludo
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . ueftigationem„ adhibui fumam diligentiam , plurirnos muere, nodefque plurimas elucubranoconfumpfi. Noninueni. Praeclarior ca?teris cumfic * locus, maximifque delicijs refertus. ID fuadet. Locus regio eft; acsedificij veftigia,qu:e non exiguam terra» intercapedinem contet, &coercent,regiamcommendantliberalitatem. ARX aquisfepta . Y> balneas, pifcinafcue gremioconfouebat fuo, ad quasRexvellaua- tum > velexifccumcum veniret,per varios a»dificij meandrosde- * Iitefcentibus grad*bus in Ioea deurniret. En ea obfoicta
RM2AXGDDCDFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . ueftigationem„ adhibui fumam diligentiam , plurirnos muere, nodefque plurimas elucubranoconfumpfi. Noninueni. Praeclarior ca?teris cumfic * locus, maximifque delicijs refertus. ID fuadet. Locus regio eft; acsedificij veftigia,qu:e non exiguam terra» intercapedinem contet, &coercent,regiamcommendantliberalitatem. ARX aquisfepta_. Y> balneas, pifcinafcue gremioconfouebat fuo, ad quasRexvellaua- tum > velexifccumcum veniret,per varios a»dificij meandrosde- * Iitefcentibus grad*bus in Ioea deurniret. En ea obfoicta
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . iufce viri celebrandum. . 2i.ExNicolaoergoD. Caftellana; Centelles filio, quiEIi-fabettham de Bononia, & AragonaMarchionis Marinan primoge-nitam filiam duxit vxorem, Vmcentius, Francifcus, quiSocietatiIE S V miliciae nomen dedit, Iofeph,& Caftellana Nafi Comfla Baragraati» Sinagraifati. 2- Vicencius celebratis iam nuptijscumEleonoraSpatafo-ra, & Alliata Matrona nobihfsima, qua; fingulari priuiJegio Hiero-folymitans Religionis crucem gerit, cuiufqueprascipuo beneficiobus omnihivaiforiifoliaoriiaidu»
RM2AXG97CDFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . iufce viri celebrandum. . 2i.ExNicolaoergoD. Caftellana; Centelles filio, quiEIi-fabettham de Bononia, & AragonaMarchionis Marinan primoge-nitam filiam duxit vxorem, Vmcentius, Francifcus, quiSocietatiIE S V miliciae nomen dedit, Iofeph,& Caftellana Nafi Comfla Baragraati» Sinagraifati. 2- Vicencius celebratis iam nuptijscumEleonoraSpatafo-ra, & Alliata Matrona nobihfsima, qua; fingulari priuiJegio Hiero-folymitans Religionis crucem gerit, cuiufqueprascipuo beneficiobus omnihivaiforiifoliaoriiaidu»
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . lia fortitus eft filios. . S.Hofce breui ,& veridica ferie defcribendos iure fufcepi-mus, vt huiusfamiliaprofeapialuculenterexiftat. Et plane fieosomnes,quos in probanda Francifci Porto nobilitate ante Meliten-fem Magiftratum Agatho protosulitin medium, ex quaprobationeMiles Hierofolymitanus creatus eft Francifcus Agathonis nepos»,voluiflem pcrcenfere numeradojatron Vlegnon in fendo in fendo in. Ceterum fi cetera in hap vna familianobilitatis argumententa defiderarentur,quae ne defiderarur quidem,illud vider
RM2AXG4X1DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . lia fortitus eft filios. . S.Hofce breui ,& veridica ferie defcribendos iure fufcepi-mus, vt huiusfamiliaprofeapialuculenterexiftat. Et plane fieosomnes,quos in probanda Francifci Porto nobilitate ante Meliten-fem Magiftratum Agatho protosulitin medium, ex quaprobationeMiles Hierofolymitanus creatus eft Francifcus Agathonis nepos»,voluiflem pcrcenfere numeradojatron Vlegnon in fendo in fendo in. Ceterum fi cetera in hap vna familianobilitatis argumententa defiderarentur,quae ne defiderarur quidem,illud vider
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . conipiratione fingula-rem Bafilica? Gloriam PanormitanajBafi.ica, dumtaxat trit uendameffe faterentur. Luftrafti iam, mi ledlor, rotam Panormitanam Vrbem, qua-lis ea nunc FIT, obkerin papyro quafiin flamine adumbratam peni-cillo . Qualifnam autem ca fuerit anriquitus non foJum a plerifqueuiffimis au&oribus, qui antiquitatem olcnt, PoJybio, & Vironco-pio, alimentaron un recentioribus a Petro Ranzano, ab Hugone Fawando, abGeorGeorfelio Graun, un Fazdo, & Mariano deparedeafulca e deparedeaferenti deparedepareufeufeufeufeufeufeufeufeufeufeufeufauxta. E
RM2AXGCNMDFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . conipiratione fingula-rem Bafilica? Gloriam PanormitanajBafi.ica, dumtaxat trit uendameffe faterentur. Luftrafti iam, mi ledlor, rotam Panormitanam Vrbem, qua-lis ea nunc FIT, obkerin papyro quafiin flamine adumbratam peni-cillo . Qualifnam autem ca fuerit anriquitus non foJum a plerifqueuiffimis au&oribus, qui antiquitatem olcnt, PoJybio, & Vironco-pio, alimentaron un recentioribus a Petro Ranzano, ab Hugone Fawando, abGeorGeorfelio Graun, un Fazdo, & Mariano deparedeafulca e deparedeaferenti deparedepareufeufeufeufeufeufeufeufeufeufeufeufauxta. E
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . grafsate 1624.Vrbis PrajfeCtus a Sereniis. Principe Phihberto Ducis Allobrogum fiiio defignatus.fdaud rninus inhoc obeundo munere prudentern, quam piu fe prabuit. Imamplu-rium fubleuata paupertas confitetur. Ifque Principib.us omnibubusPanormuincolloquiueuocatis i627.Regnitaitmaket tortipc. Prole glonatur.Inter ceterosfemper fingularis arridii virtus Hieronymi tertio, Francifci quinto loca eniu quafi iuirrc eiu.xit (ceteri. N. primo aetatis flore decdfemnt) ij .n. curam omnem ,ftudiumq;adea,fatue!
RM2AXG732DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . grafsate 1624.Vrbis PrajfeCtus a Sereniis. Principe Phihberto Ducis Allobrogum fiiio defignatus.fdaud rninus inhoc obeundo munere prudentern, quam piu fe prabuit. Imamplu-rium fubleuata paupertas confitetur. Ifque Principib.us omnibubusPanormuincolloquiueuocatis i627.Regnitaitmaket tortipc. Prole glonatur.Inter ceterosfemper fingularis arridii virtus Hieronymi tertio, Francifci quinto loca eniu quafi iuirrc eiu.xit (ceteri. N. primo aetatis flore decdfemnt) ij .n. curam omnem ,ftudiumq;adea,fatue!
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . ibus Perficae iuetu- tis.additt exfeetere Lujitani circtterquadrmgeti. Pantaleon Sala pr<eerat. ExlaimoMichaeIpaterDiefis,& Sparaci3eBaro,quicuinSicisi- liam appuliflet nobililitatenobilisEleonoram Gi affo BsronisPa.r- -tannae neptem duxit vxorem. Exea fufcepit D. Iofepbarn, D. Vin- cqui, exhui i is is is is is i is exhui is is is is is is exhuqui. Iaimum. Foftrctni Duo& txlittTtm. ¿Vallis Nemorum, Ac Mazaria? Praeceptores, vocant vt. Liie bis i-n » <bi. I6oj. Agrigentina Ciuitate anno videlicet i<5o7.&ii Marchio moderabatur. Digitaris plane vir p
RM2AXG468DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . ibus Perficae iuetu- tis.additt exfeetere Lujitani circtterquadrmgeti. Pantaleon Sala pr<eerat. ExlaimoMichaeIpaterDiefis,& Sparaci3eBaro,quicuinSicisi- liam appuliflet nobililitatenobilisEleonoram Gi affo BsronisPa.r- -tannae neptem duxit vxorem. Exea fufcepit D. Iofepbarn, D. Vin- cqui, exhui i is is is is is i is exhui is is is is is is exhuqui. Iaimum. Foftrctni Duo& txlittTtm. ¿Vallis Nemorum, Ac Mazaria? Praeceptores, vocant vt. Liie bis i-n_» <bi. I6oj. Agrigentina Ciuitate anno videlicet i<5o7.&ii Marchio moderabatur. Digitaris plane vir p
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . IT,& ab omni mortis im-minente periculo Gyberarit. NuJium .n. officium eft tam fanctum >>nullum tam folemne, quod non aliquando comminuat, non violetauaritia. Ha?cfides, hichamorin vno dumtaxatpopulopanormi-rano ik eluxit, vtRex beneficij haudimmemor & panormitanosfidelesfuosvocet, & titulo fidclitatis Iucida» praftantes illeftret.Quafi vero ea tcmpeftfetate altc fingen in feufeum, feuffinaletar et alfine in feufeufautinem
RM2AXGDFEDFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . IT,& ab omni mortis im-minente periculo Gyberarit. NuJium .n. officium eft tam fanc~tum_>>nullum tam folemne, quod non aliquando comminuat, non violetauaritia. Ha?cfides, hichamorin vno dumtaxatpopulopanormi-rano ik eluxit, vtRex beneficij haudimmemor & panormitanosfidelesfuosvocet, & titulo fidclitatis Iucida» praftantes illeftret.Quafi vero ea tcmpeftfetate altc fingen in feufeum, feuffinaletar et alfine in feufeufautinem
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . M A I B STAS: D.N. PBILIPPOIII. Hisicilidt JRegeDJFrancifcodeCafiroComiteCaHri Prorl Vrhisofficiacumtjs 3qu£adleorum miniHeria pertineni °utnegogoiacommoch Beip.facilius explicareniur, vnicuiqut offedem aptamprentes en Antfotors. D. Petrus Opetinga, Tbomas a Cafcinafaafpar Agliata 3 Vfa-eentiits Vannius, Benediaus de PradoJFrancifcus SciroltaSenatores a Anno CI& Ij* CXVIL Superne itaque eft Aula, nec exigua plane , fic magnificis exor-nata pi,urific
RM2AXGD66DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . M A I B STAS: D.N. PBILIPPOIII. Hisicilidt JRegeDJFrancifcodeCafiroComiteCaHri Prorl Vrhisofficiacumtjs 3qu£adleorum miniHeria pertineni °utnegogoiacommoch Beip.facilius explicareniur, vnicuiqut offedem aptamprentes en Antfotors. D. Petrus Opetinga, Tbomas a Cafcinafaafpar Agliata 3 Vfa-eentiits Vannius, Benediaus de PradoJFrancifcus SciroltaSenatores a Anno CI& Ij* CXVIL Superne itaque eft Aula, nec exigua plane , fic magnificis exor-nata pi,urific