Horizonte de la ciudad de Guangzhou, China.

- ID de la imagen: E5RE7H

Horizonte de la ciudad de Guangzhou, China.

Sean Pavone / Alamy Foto de stock

ID de la imagen: E5RE7H

Ubicación: Pearl River, Guangzhou, Guangdong, China