Imot Teksnestangen ligger midt, og med Sperrebotnbukta til høyre og Rødsund bru, også Rødsbrua kalt, til venstre. Fra Rødsund bru går Lødengfjorden mot nord, og den kan skimtes i det fjerne.

- ID de la imagen: TRFEK2
Imot Teksnestangen ligger midt, og med Sperrebotnbukta til høyre og Rødsund bru, også Rødsbrua kalt, til venstre. Fra Rødsund bru går Lødengfjorden mot nord, og den kan skimtes i det fjerne.
Oyvind Martinsen / Alamy Foto de stock
ID de la imagen: TRFEK2

Buscar fotografías de banco de fotografías por etiquetas