RM2CT19N7. Mvndi lapis lydivs, siue Vanitas per veritate falsi accusate & conuicta opera d. Antonii a Bvrgvndia .. . VANI ACCUS. CAPUT III V A N I T A S LENDIDTIM CONTIMMM 45. V E R I T A S Omnia pm a: FJ VERI- 4antfctlicet omnanomeaferp". • r/• n:
RMFRCMJPLapis lydivs Mvndi, Vanitas siue por veritate falsi accusate y conuicta opera d. Un Bvrgvndia Antonii (1639)
RM2CT1A0J. Mvndi lapis lydivs, siue Vanitas per veritate falsi accusate & conuicta opera d. Antonii a Bvrgvndia .. . #. A 0 13 VANIT COMO UN VERITATE FALSL ACCVSATVR. Ilii hominum, ufqiiequbgravi corde? ¿utquid diligi-tis Van iTATEM 5 & qua ritismendacium? Exclamabatolim fraudum Vanitatisdodior quam cautelor Pro-phcta. quid enimnifi mendaciumVANiTAS quxjam pridem mortalibusmvndilapislydivs00bour
RMFR9FHXLapis lydivs Mvndi, Vanitas siue por veritate falsi accusate y conuicta opera d. Un Bvrgvndia Antonii (1639)
RM2CT18Y7. Mvndi lapis lydivs, siue Vanitas per veritate falsi accusate & conuicta opera d. Antonii a Bvrgvndia .. . D. Bernardus. Erafmus. Bcyerlinck Foulloucius. Biblia. Fulgofius. Bidcrmannus. Gelius. Boedus. Giraldus. Briffonio, Guicciardicio. Cjelius. Halucarnaflkus. Carneades. Nosotros. Cartagena. Hermannus Huga Cato. Hieronymus. Caulsinus. Hipócrates. HOMC Homcrus. Horacio HugoaS. Vidorc. Innocenrius. LoinnesdeSerres. Lofephus. Lunius, luvenalis. Ladtantius, Laertius. Livius. Ludovicus Melfus. Lycofthenes. Majolo. Manilius. Mariana. Martialis. Marulus. Mejerus. Mirandula. Natalis. No
RMFRBMNELapis lydivs Mvndi, Vanitas siue por veritate falsi accusate y conuicta opera d. Un Bvrgvndia Antonii (1639)
RM2CT199G. Mvndi lapis lydivs, siue Vanitas per veritate falsi accusate & conuicta opera d. Antonii a Bvrgvndia .. . occidere, qui fe perdic;adcoque facillevicijsomnibusinancini, qui nuUufpfugic,omnobucucicucutur. - no recuerdo trahentem peivfa digitisHerculem, Salomonemidolo fupplicem,multa-tum vinculisSampfonem,dequo efi:ille non certiVatis verfus non melegans: L?nam nonpotutt, potmt juperare leanamiQuemfera non potplicem,potamine,poquammenut,poquammenut,pommenut Sileo Leandrrum fludibus,Bibliidata- pcrymis,Prochryn telis, propria cufpid
RMFRCKXTLapis lydivs Mvndi, Vanitas siue por veritate falsi accusate y conuicta opera d. Un Bvrgvndia Antonii (1639)
RM2CT19N2. Mvndi lapis lydivs, siue Vanitas per veritate falsi accusate & conuicta opera d. Antonii a Bvrgvndia .. . eriijs femper abefle dcprc-hendatur,quam aliquando dicatur adcfle) quiscrcdatplures &medias,& fufas, finequibus ta-mennonfit Mufica,in unam vocu harmoniam fimulpofleconfluere ? Quomodo tcmporc compejiHipf* vccient,quae tempore neccflario differunt?Autr7io!,quomodo integreemedixqucdicentur,fitcmporcfemper con venidunt. SINFONÍA animada. 71 Animcc itaque citharam Apollo ipfe,lyramMcrcurius,Pan arundinas, cibias Battalus; chelynIcaluspulfec,panduram Hifpanus, naulium an-glus, iic en chorau
RMFHAD7KLapis lydivs Mvndi, Vanitas siue por veritate falsi accusate y conuicta opera d. Un Bvrgvndia Antonii (1639)
RM2CT19EJ. Mvndi lapis lydivs, siue Vanitas per veritate falsi accusate & conuicta opera d. Antonii a Bvrgvndia .. . uifTe ut neceflaria fibi fuifque detraxerint, quo fupereftet, quod comparandis alendilque peftibus hifcc prodigerent. Quis non audivit Italumquemdam-, ut fortu* Jesús nx,iic ingeniu non mediocris virum, xgrotanti c- -* quo aureum pulvinarac fericum cubile fubftra- vifle?terquotidicorum manibuvec um (po- dagraenim labouri- flium). blandi murmuris folamepharma- corum genus omne,Medicorii copiam (quod la- zaro languenti deneges)folicite impen
RMFR9ND7Lapis lydivs Mvndi, Vanitas siue por veritate falsi accusate y conuicta opera d. Un Bvrgvndia Antonii (1639)
RM2CT1A19. Mvndi lapis lydivs, siue Vanitas per veritate falsi accusate & conuicta opera d. Antonii a Bvrgvndia .. . ixullarecitius tibi multitu-dinisamoremconcilies,&gtoriam qua ras rfinarroganter atqueimprové;, mox certum tibi difcri-men, (Scmultorum odia conflaris. Vcmurex,fichomolinguacapit,&capitur. &quaeilliadnafci-tur fanguineapurpura, non rninus mortem praefa-git,quam gloriam.t Plusdicam:elocuentiaqu6major,ec) damno- r,TPE. fior funeftiorque, fi fola eft: Neglares proinde vi-r.Hicofntrainem,En&P.Er,Er,Er,Er,Er,Er,Er