Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Krupówkach. Kibice na bia³o z pomalowanymi w-czerwone barwy twarzami. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). En la foto: Ventiladores con caras pintadas de blanco y rojo en la calle central de Zakopane Krupowki. msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski
RM2HADFMEZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Krupówkach. Kibice na bia³o z pomalowanymi w-czerwone barwy twarzami. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). En la foto: Ventiladores con caras pintadas de blanco y rojo en la calle central de Zakopane Krupowki. msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. NZ. Centralnie: prezydent RP Lech Wa³êsa (P) i narrozz Stanis³aw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies de la montaña Wielka Krokiew. En la foto del centro: El presidente de Polonia, Lech Walesa (R), y el esquiador Stanislaw Marusarz, msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski
RM2HADFNAZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. NZ. Centralnie: prezydent RP Lech Wa³êsa (P) i narrozz Stanis³aw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies de la montaña Wielka Krokiew. En la foto del centro: El presidente de Polonia, Lech Walesa (R), y el esquiador Stanislaw Marusarz, msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. NZ. m.in.: przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (Federación Internacional del Deporte Universitario - FISU) Primo Nebiolo (1L), generalny dyrektor Zimowej Uniwersjady 1993 Adam Bachleda-Curuœ (2L), narciarz Stanis³aw Marusarz (P) PAP msa/Maciej Belina Brzowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies del MOU de Wielka Krokiew
RM2HADFN4Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. NZ. m.in.: przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (Federación Internacional del Deporte Universitario - FISU) Primo Nebiolo (1L), generalny dyrektor Zimowej Uniwersjady 1993 Adam Bachleda-Curuœ (2L), narciarz Stanis³aw Marusarz (P) PAP msa/Maciej Belina Brzowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies del MOU de Wielka Krokiew
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. NZ. Spektakl artystyczny pt. Jak Janosik tañczy³ z cesarzow¹, który przygotowa³ dyrektor Krakowskiego Teatru Scena Stu Krzysztof Jasiñski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies de la montaña Wielka Krokiew. En la foto: Una actuación artística preparada por la directora del Teatro Scena Stu de Cracovia Krzysztof Jasinski. msa PAP/
RM2HADFMAZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. NZ. Spektakl artystyczny pt. Jak Janosik tañczy³ z cesarzow¹, który przygotowa³ dyrektor Krakowskiego Teatru Scena Stu Krzysztof Jasiñski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies de la montaña Wielka Krokiew. En la foto: Una actuación artística preparada por la directora del Teatro Scena Stu de Cracovia Krzysztof Jasinski. msa PAP/
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. NZ. Szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P) i narroz Stanis³aw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies de la montaña Wielka Krokiew. En la foto: Portavoz del presidente de Polonia, Andrzej Drzycimski (R), y esquiador Stanislaw Marusarz (2L), msa PAP/Macere
RM2HADFKKZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. NZ. Szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P) i narroz Stanis³aw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies de la montaña Wielka Krokiew. En la foto: Portavoz del presidente de Polonia, Andrzej Drzycimski (R), y esquiador Stanislaw Marusarz (2L), msa PAP/Macere
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. m.in.: szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycicimski (P), narroz Stanis³aw Marusarz (2P). PAP msa/Maciej Belina Brzozozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies de la montaña Wielka Krokiew. En la foto: Portavoz del presidente de Polonia, Andrzej Drzycimski (R), y esquiador Stanislaw Marusarz (2R), msa
RM2HADFM6Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. m.in.: szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycicimski (P), narroz Stanis³aw Marusarz (2P). PAP msa/Maciej Belina Brzozozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies de la montaña Wielka Krokiew. En la foto: Portavoz del presidente de Polonia, Andrzej Drzycimski (R), y esquiador Stanislaw Marusarz (2R), msa
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. prezydent RP Lech Wa³êsa (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P), generalny dyrektor Zimowej Uniwersjady 1993 Adam Bachleda-Curuœ (3P), narciarz Stanis³aw Marusarz (2L) Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies de la montaña Wielka Krokiew. En la foto: El presidente de Polonia, Lech Walesa (R), jefe
RM2HADFMYZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. prezydent RP Lech Wa³êsa (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P), generalny dyrektor Zimowej Uniwersjady 1993 Adam Bachleda-Curuœ (3P), narciarz Stanis³aw Marusarz (2L) Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies de la montaña Wielka Krokiew. En la foto: El presidente de Polonia, Lech Walesa (R), jefe
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. W pierwszym rzêdzie m.in.: prezydent RP Lech Wa³êsa (3P), przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (Federación Internacional del Deporte Universitario - FISU) Primo Nebiolo (4P); w drugim rzêdzie m.in.: Szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P). msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. El invierno de 16th
RM2HADFNEZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. W pierwszym rzêdzie m.in.: prezydent RP Lech Wa³êsa (3P), przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (Federación Internacional del Deporte Universitario - FISU) Primo Nebiolo (4P); w drugim rzêdzie m.in.: Szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P). msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. El invierno de 16th
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). NZ. Na Krupówkach maskotka Uniwersjady 1993 œwistak Sablik, któr¹ zaprojektowa³ zakopiañski artysta, rzeŸbiarz i grafik Krzysztof Jêdrzejowski. msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). Foto: World Univerity Games 1993 Mascota Sablik El Marmot diseñado por la escultora Zakopane y artista gráfico Krzysztof Jedrzejowski en la calle Krupowki. msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski
RM2HADFN5Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). NZ. Na Krupówkach maskotka Uniwersjady 1993 œwistak Sablik, któr¹ zaprojektowa³ zakopiañski artysta, rzeŸbiarz i grafik Krzysztof Jêdrzejowski. msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). Foto: World Univerity Games 1993 Mascota Sablik El Marmot diseñado por la escultora Zakopane y artista gráfico Krzysztof Jedrzejowski en la calle Krupowki. msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. NZ. Przemawia przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (Federación Internacional de Deportes Universitarios - FISU) Primo Nebiolo. msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies de la montaña Wielka Krokiew. Foto: presidente de la Federación Internacional de Deportes Universitarios Primo Nebiolo habla. msa
RM2HADFKXZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. NZ. Przemawia przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (Federación Internacional de Deportes Universitarios - FISU) Primo Nebiolo. msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies de la montaña Wielka Krokiew. Foto: presidente de la Federación Internacional de Deportes Universitarios Primo Nebiolo habla. msa
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Spotkanie prezydenta RP Lecha Wa³êsy (P) z przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (Federación Internacional del Deporte Universitario - FISU) Primo Nebiolo (L) msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies de la montaña Wielka Krokiew. En la foto: El presidente de Polonia, Lech Walesa (R), se reúne con el presidente
RM2HADFM2Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Spotkanie prezydenta RP Lecha Wa³êsy (P) z przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (Federación Internacional del Deporte Universitario - FISU) Primo Nebiolo (L) msa PAP/Maciej Belina Brzozozowski Zakopane, 6 de febrero de 1993. Los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno de 16th (6 y 14 de febrero de 1993). La ceremonia de apertura en un pabellón a los pies de la montaña Wielka Krokiew. En la foto: El presidente de Polonia, Lech Walesa (R), se reúne con el presidente